دین و سیاست ?! Religion and Politics

آیا دین از سیاست جداست ؟

قبل از پاسخ بیاییم، دین را و سیاست را از نو تعریف کنیم. کلماتی مبهم که هرکدام از ما برداشتی از انها داریم و در جدال عنب و انگور بر سر اسامی از نیرنگ سفسطه گران در امان نمانده ایم.

اگر دین را کلیه اداب و قوانین در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی تعریف کنیم،

انوقت سوال اینست که تشیع مکتب ساده زیستی علی ع چگونه بهانه ادامه حکومت کاخ نشینان  شده است ؟ هرچند که اینبار امویان نه به نام محمد ص که به نام علی ع حکومت می کنند. تشیع مکتب ظلم ستیزی حسین ابن علی ع چگونه وسیله ظلم یزیدیان حسینی نما شده است ؟ تشیع مکتب صلح حسنی ع چگونه وسیله عناد و کینه ورزی نسبت به جهانیان شده است ؟ تشیع مکتب ایمان و ایثار چگونه بهانه حکم فرمایی منافقان شده است ؟ نان جوی خشک اما حلال علی ع کجا و سفره های رنگارنگ دزدان بیت المال ؟ مگر کفر صادقانه مشرکین از نفاق مسلمان نمایان برتر نبود، در کلام رسول خدا ص ؟

اما اگر دین را بخشی از فرهنگ بخوانیم و شامل احکام و اداب معرفت و سلوک روحانی فردی،

 انوقت سوال اینست که این دین، اینچنین در میانه حکومت چه می کند ؟ چطور است که قوانین مدنی و عرفی نیز به محض خروج از دهان قاضی متشرع، رنگ دین گرفته اند و مخالف ان محکوم به مخالفت خدا شده است ؟

و اما از سیاست،

صد البته دروغ و نفاق به حکم برتری قدرت، سیاست ماکیاول است و معاویه. سیاست به معنی جنایت و دزدی و غارت به حکم برتری قدرت نیز سیاست هیتلر است و یزید ابن معاویه.  پس چگونه است که دروغ و نفاق را به نام علی ع توجیه می کنند و دزدی از بیت المال را به نام حسین ابن علی ع ؟ فریاد وا دزدا سر می دهند و با اموال دزدی کاخ و مناره می سازند ؟ 

گویی هم مدافعان و هم مخالفان جدایی از سیاست سر را در برف فرو کرده اند و این معانی را بالعمد به فراموشی سپرده اند. گویی مدافعان جدایی دین از سیاست، چشم خود را به سوی عشق و اعتقاد ایرانیان به اهل بیت ع و سیره فردی و اجتماعی ایشان بسته اند. و مخالفان جدایی دین از سیاست، با ردای شرع، شمشیر نفاق و ستم به دست گرفته اند.

والا چرا هیچ کس را یارای ان نیست که با یا حسینی دیگر بساط ظلم یزیدیان حسینی نما را برچیند ؟ و با فریاد یا علی ع دزدان بیت المال را به محکمه عدل کشد ؟

کجایند مردان مرد در سرزمین جوانمردان ؟ کجایند شیرزنان دلیر در فلات ایران ؟ کجایند دریا دلان جان برکفی که دیکتاتوری شاه نما را بیرون راندند و دیکتاتوری رییس جمهور نما اما متجاوز را بر سر جای خویش نشاندند ؟

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
ستاره

سلام شبتان به خیر البته دین را از سیاست جدا کرده اند.چون وقتی اسم مسائل دینی به میان می اید می توان فرزند را از مادر شوهر مرده گرفت و به زور به پدر بزرگی که دشمنی خونی با عروس خود دارد داد و اصلا به وضعیت بچه بیچاره نیاندیشید چون دین می گوید قیم فقط جد پدری است ولا غیر. اما وقتی پای سیاست میاد به وسط می شود ناگهان شبانه دزد دیروز عابد می شود چون قرار است در پناه دین به سیاست برسد من خیلی دلم پره از این حرفها چون مدتهای زیاد شاید سالیان سال به این جدایی دین از سیاست اندیشیدم ولی جوابی نیافتم چون خانه از پای بست ویران است فقط می خواستم مراتب همراهیم را به اطلاع برسانم خدانگهدار